Berita terbaru @Berita
&;Saya sering garis bawahi, MRT bukan sekadar alat pemindah warga dari satu tempat ke tempat lain tapi alat pemersat… https://t.co/SmQofQplN8
10.04.2019 / 10:56
0 RePost 0 Comment